Účtovníctvo

Vo svete trhovej ekonomiky a konkurenčného boja je potrebné, aby ste sa čo najviac sústredili na svoj biznis. Nie je jednoduché zvládať efektívne riadenie podnikania a zároveň mať dokonalý prehľad o najnovších zmenách v účtovníctve a výkazníctve.  Nie je možné, aby ste na jednej strane boli vždy o krok vpred pred konkurenciou a na druhej študovali všetky zmeny v rôznych predpisoch. Sme toho názoru, že každý by sa mal robiť to, čomu sa rozumie. Podnikateľ by mal venovať svoj čas najmä rozvoju svojho podnikania. My Vám v tom pomôžeme tým, že zabezpečíme kompletné vedenie účtovníctva Vašej firmy.

 

Radi Vám poskytneme najmä:

 

  • Komplexné vedenie podvojného účtovníctva
  • Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva
  • Zostavenie kompletnej účtovnej závierky
  • Vedenie skladov
  • Vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb
  • Vypracovanie daňových priznaní k DPH a výkazov
  • Vedenie mzdovej agendy
  • Vedenie kníh jázd
  • Ostatné služby spojené s vedením účtovníctva

 

Nechajte starosti s účtovníctvom na profesionálov a venujte sa svojmu podnikaniu.