Prieskum trhu

Tak ako má každý človek svoju osobnosť, tak aj každá značka a firma potrebuje svoju jedinečnú informáciu, ktorou  sa odlišuje od svojej konkurencie. Naším cieľom je prinášať Vám kvalitné informácie o značkách, zákazníkoch  aj zamestnancoch. Nájsť pre značku správne miesto na trhu, hľadať nové možnosti pre inovácie,  lepšie pochopiť potreby zákazníkov  a správne motivovať svojich zamestnancov. Spravíme pre Vás kvalitný prieskum trhu na mieru za férovú cenu.

 

V rámci prieskumu trhu sa zameriavame hneď na niekoľko oblastí. Patria medzi ne:

 

  • Celkový stav trhu, vplyvy krízy, rast, stagnácia alebo pokles obratu
  • Informácie o výrobcoch, ich geografická poloha, ceny výroby
  • Možnosti distribúcie, dodávateľské reťazce, veľkosť a načasovanie dodávok
  • Veľkoobchodníci a maloobchodníci, ich geografická poloha, siete
  • Identifikácia koncových zákazníkov, ich pohlavie, vek, príjem a vzdelanie, lojalita, objem nákupov, životný štýl
  • Konkurenčné tovary a služby, ich cena, spôsob predaja, reklama, povedomie o značke konkurentov
  • Informácie o konkurencii, ich postavenie na trhu, stratégie, plány
  • Právne obmedzenia a povinnosti, dovozné clo, regulácia, certifikácia výrobkov
  • Vaše postavenie na trhu, súčasný stav, nové príležitosti pre rast
  • Segmentácia trhu, určenie cieľovej skupiny, nákupné správanie spotrebiteľov