Poradenstvo

Pri uzatváraní nových obchodných zmlúv vstupuje firma do nových vzťahov, ktoré často prinášajú rôzne riziká. Ide najmä o opomenutie ohlasovacích povinností, nesprávne nastavenie účtovania transakcie a tiež jej nesprávne daňové posúdenie. Preventívna analýza a vyhodnotenie transakcie ešte pred jej uskutočnením môže firmu oboznámiť s možnými rizikami transakcie a opatreniami ako týmto rizikám predísť. Aj v tomto prípade platí, že preventívne odstránenie možných nedostatkov je jednoduchšie menej rizikové, ako ich následná sanácia.

 

Radi Vám poskytneme najmä:

 

  • Analýzu, vyhodnotenie a implementáciu interných smerníc
  • Analýzu súčasných transakcií spoločnosti a vyhodnotenie rizík
  • Návrh štruktúry nových transakcií s ohľadom na účtovné a daňové implikácie
  • Poradenstvo pri medzinárodných transakciách
  • Poradenstvo pri prenájme pracovníkov a medzinárodných vyslaniach

 

Podnikajte bezpečne a poraďte sa s našimi odborníkmi.