cropped-hand-the-hand-gesture-stick-39393.png

Aké sú najčastejšie chyby prieskumu vo vlastnej réžií?

Posted on Leave a comment

1. Prieskum nemá na začiatku jasne stanovený cieľ. Otázky aj metodológia sa vždy prispôsobujú konkrétnemu cieľu a cieľovej skupine. Cieľom môže byť potenciálny záujem o produkt alebo služby, pochopenie spotrebiteľského a nákupného správania v danej oblasti, stanovenie nosnej cieľovej skupiny alebo segmentu zákazníkov kategórie, „páčivosť“ a relevancia obalov, vizuálov, reklamnej kampane… Na každú možnosť sú […]